contactus
연락처 세부 사항

GUANGZHOU XINSHENG PACKAGE PRODUCTS CO.,LTD.

주소 : 1 번, 셴그스훈 거리, 다롱 거리, 광저우, 광동, 중국
공장 주소 : 1 번, 셴그스훈 거리, 다롱 거리, 광저우, 광동, 중국
근무 시간 : 8:00-18:00(북경 시간)
비지니스 전화 : 86-020-85826195(근무 시간)   
연락처 :
담당자: Ms. April
구인 제목 : Sales Manager
비지니스 전화 : +86 18022409656
WHATSAPP : +86 18022409656
WeChat : +86 18022409656
이메일 : april@xspaper.net
담당자: Ms. Wing
구인 제목 : Sales Manager
비지니스 전화 : +86 15820284860
WHATSAPP : +86 15820284860
WeChat : +86 15820284860
이메일 : wing@xspaper.net
담당자: Miss. Cindy
구인 제목 : Senior Sales
비지니스 전화 : +86 18816807916
WHATSAPP : +86 18816807916
WeChat : +86 18816807916
이메일 : cindy@xspaper.net
담당자: Miss. Yannis
구인 제목 : Senior Sales
비지니스 전화 : +86 18924113106
WHATSAPP : +86 18924113106
WeChat : +86 18924113106
이메일 : yannis@xspaper.net